Pentagram ENERGYVET

 

 Veterinární preparáty Energy

Veterinární preparáty Energy vycházejí z principů staré východní medicíny s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, homeopatie a dalších moderních metod.

Fytoterapie přímo ovlivňují jednotlivé tělesné orgány, zatímco homeopatické složky působí na řídicí podkorová centra v mozku a ovlivňují samotnou příčinu onemocnění.

Dochází tak k zesílení léčebného účinku přítomných přírodních látek a k celkové harmonizaci organismu.

Bioinformační homeopatické bylinné koncentráty jsou složeny tak, aby korespondovaly s energií pěti základních přírodních prvků a napomáhaly uvést všechny životní pochody v těle do rovnovážného stavu: Kov,  Dřevo, Voda, Země, Oheň - PENTAGRAM

Zvířecí organismus je  vnímán jako jeden celek. V něm neexistuje ani zdraví, ani nemoc.  Pouze harmonie a disharmonie.

Přestože moderní veterina dosahuje úžasných pokroků v operačních postupech i léčbě akutních nemocí, základem péče o zdraví zvířat, je  celostní veterina.

Respektuji zvíře jako jeden celek – jeho tělo, duši i emoce.

 

 


Každému elementu náleží určité orgány, funkce těla a konkrétní emoce.

Zároveň je ke každému elementu přiřazen preparát. Vše je znázorněno na schématu vlevo.

Filozofie Pentagramu Energyvet vychází z koloběhu energie ve směru pohybu hodinových ručiček.

Energie je pomyslná, mezi každou dvojicí elementů má jiný charakter. 

Preparáty rozdělujeme na HLAVNÍ produkty Pentagramu, a POMOCNÉ produkty

Pomocné preparáty připravují organismus na působení hlavního preparátu a jsou s nimi, i mezi sebou, libovolně kombinovatelné.

HLAVNÍ PRODUKTY PENTAGRAMU najdete ZDE

POMOCNÉ PRODUKTY najdete ZDE

Před použitím jakéhokoliv preparátu, nebo při zdravotním problému Vašeho miláčka, mě kontaktujte ZDE